foxDirtwater Fox Brewery

Vi tror att ekologi inte nödvändigtvis måste var snällt och tillrättalagt! Att det inte behöver vara grumligt i botten av flaskan för att vara legitimt! Ekologi kan ha attityd! Ekologi kan vara offensiv! Som The Dirtwater Fox!

We believe that ecology does not necessarily have to be nice and correct! That it does not have to be muddy at the bottom of the bottle to be legitimate! Ecology can have attitude! Ecology can be offensive! Like The Dirtwater Fox!

foxDirtwater Fox Brewery

Vi tror att ekologi inte nödvändigtvis måste var snällt och tillrättalagt! Att det inte behöver vara grumligt i botten av flaskan för att vara legitimt! Ekologi kan ha attityd! Ekologi kan vara offensiv! Som The Dirtwater Fox!

We believe that ecology does not necessarily have to be nice and correct! That it does not have to be muddy at the bottom of the bottle to be legitimate! Ecology can have attitude! Ecology can be offensive! Like The Dirtwater Fox!

Följ oss | Follow us
@ekobryggeriet

 

Återförsäljare sökes!

ÅF sökes till Sveriges mest annorlunda dryckeskoncept. Vill du representera och utveckla en stark och unik idé på en växande ekologisk läskmarknad?

Med naturen som ledstjärna har vi på Ekobryggeriet utvecklat läskprodukter för en miljömedveten publik. Ekobryggeriets vision är att vara en One Stop Shop för svensktillverkad ekologisk läskedryck. Här ska du kunna välja ekologisk dryck för flera olika målgrupper.

Konsumenter som köper läskedrycker från Ekobryggeriet kan känna sig säkra på att innehållet svarar mot gällande EU-regler för ekologisk livsmedel. Ekobryggeriets sortiment har märkningen SE-EKO-07 som endast får användas på ekologiska produkter.

Retailers & Agents Wanted!

Retailers and Agents wanted all over the World for Sweden’s most different beverage concept. Do you want to represent and develop a strong and unique idea in a growing organic soft drinks market?

Consumers who buy soft drinks from Ekobryggeriet can make sure that the content complies with current EU rules for organic food. The Eco-brewery’s product range has the SE-EKO-07 label that can only be used on organic products.